Προσεχώς η αποπληρωμή των εργασιών στο ΤΕΕ

Τη διασφάλιση των πιστώσεων για την αποκατάσταση και ανακατασκευή του ΤΕΕ στο νησί μας επιβεβαίωσε με απάντησή του προς τον Βουλευτή Δημήτρη Βαρβαρίγο, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης.
Σύμφωνα με τον ΟΣΚ καταβλήθηκαν στον ανάδοχο ο πρώτος και τρίτος λογαριασμός του έργου, για την αποκατάσταση και ανακατασκευή του ΤΕΕ Ζακύνθου, που ανήλθαν στο ποσό των 49.000 ευρώ και 143.700 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ευρισκόμενος σε εκκρεμότητα δευτερος λογαριασμός οριστικοποιήθηκε στο ποσό των 183.750 ευρώ και επίκειται η έκδοση επιταγής για την αποπληρωμή του, εντός των προσεχών ημερών από διασφαλισθείσα πίστωση, ούτως ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο.
Τέλος, επισημαίνεται ότι το ποσό της σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 1.514.870 ευρώ και παράλληλα είναι σε εξέλιξη (στο στάδιο της κατακύρωσης της δημοπράτησης) και το έργο αναβάθμισης των κτηρίων του ίδιου συγκροτήματος, με εγκεκριμένα οικονομικά τεύχη, ύψους 493.00 ευρώ.Τελευταία άρθρα