Έργα ζακυνθινών ζωγράφων στο ημερολόγιο του “Πλατύφορου”

21/12/2010, 23:00