Από “φροντιστήριο” πέρασαν οι νεοεκλεγέντες

“Μπαστούνια” πρόκειται να τα βρουν από την 1/1/2011 οι νεοεκλεγέντες δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, αφού οι αρμοδιότητες έχουν πολλαπλασιαστεί και κανείς απ΄ αυτούς δε γνωρίζει ακόμη το τί θα αντιμετωπίσει.
Για τον λόγο αυτόν, λοιπόν, και έχοντας ως σκοπό να τους βάλει στο… “κλίμα” των νέων τους καθηκόντων, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), διοργάνωσαν επιμορφωτική ημερίδα, χθες το πρωί, στο ξενοδοχείο “Παλατίνο”, για τους νεοεκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους, με θέμα τη μετάβαση στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας.
Η ΕΕΤΑΑ πραγματοποιεί επιμορφωτικές ημερίδες σε όλα τα Ιόνια Νησιά, ενώ το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠ-Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 έως 2013.
Στόχος των ημερίδων είναι οι νέοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι να αντιληφθούν τα πρώτα αναγκαία βήματα που πρέπει να κάνουν, προκειμένου η μετάβαση στον “Καλλικράτη” να είναι επιτυχής.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγιναν εισηγήσεις από στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και από εμπειρογνώμονες, που είναι στελέχη της ΕΕΤΑΑ.
Έγινε αναφορά σε θέματα που έχουν σχέση με τους τομείς άσκησης πολιτικής και το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου στις δημόσιες τοπικές πολιτικές, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στην οργάνωση, στους πόρους, στην ενδοδημοτική αποκέντρωση και στην τοπική διακυβέρνηση.
Η συμμετοχή, πάντως, των νεοεκλεγέντων σε αυτή την εκδήλωση, ήταν “ισχνή”, γεγονός που δείχνει ότι οι αιρετοί δεν έχουν τη διάθεση να περάσουν από “φροντιστήριο”.Τελευταία άρθρα