Στο Δήμο “φορτώνουν” και τις καθαρίστριες των σχολείων

Όλο και περισσότερες αρμοδιότητες πετάει από πάνω του το κράτος, φορτώνοντάς τις στους νέους “Καλλικράτειους” Δήμους, οι οποίοι από την 1/1/2011 θα έχουν έναν “στρατό εργαζομένων”.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος, απέστειλε εγκύκλιο στους Περιφερειακούς Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, σημειώνοντας ότι το προσωπικό που απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων και έχει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρεται από την 1η Ιανουαρίου 2011 με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους, όπως αυτοί συνιστώνται με το Νόμο 3852/2010.
Όπως αναφέρεται σε αυτή την εγκύκλιο, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις θα πρέπει να προβούν άμεσα και το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης, προκειμένου η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου.
Ουσιαστικά, λοιπόν, οι καθαρίστριες των σχολείων δεν θα έχουν συμβάσεις με το Υπουργείο Παιδείας, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά εργοδότης τους από ΄δω και στο εξής θα είναι ο νέος Δήμος Ζακύνθου.
Το προσωπικό, πάντως, εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στους Δήμους, ενώ για τυχόν επιπλέον αποδοχές με τα πάσης φύσεως επιδόματα, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
Η διαδικασία αυτή δεν εμπίπτει στην αναστολή των προσλήψεων, λόγω των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτογενή διορισμό, αλλά για μεταφορά προσωπικού σε εκτέλεση διατάξεων Νόμου.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, στο νέο Δήμο Ζακύνθου προστίθενται και άλλοι εργαζόμενοι, όμως το περίεργο της όλης υπόθεσης είναι πως παραμένει άγνωστο το από πού θα πληρώνονται οι καθαρίστριες των σχολείων.
Αν ο Δήμος Ζακύνθου δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τις πληρώνει, τότε θα προχωρήσει στην απόλυσή τους (διακοπή σύμβασης). Σε περίπτωση που λάβει χώρα κάτι τέτοιο, τα σχολεία θα μετατραπούν σε χαβούζες, αφού δεν θα καθαρίζονται.
Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι το κράτος μεταφέρει αρμοδιότητες στους Δήμους, χωρίς όμως να τους δίνει και τους απαιτούμενους πόρους. Ως εκ τούτου, θα πολλαπλασιαστούν τα προβλήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από την 1η Ιανουαρίου.