Συντονιστικό Κέντρο των Ιονίων Νήσων το ΚΠΕ Λιθακιάς

Αναβαθμίστηκε ο ρόλος που διαδραματίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς, δεδομένου ότι με απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Φώφης Γεννηματά, το ΚΠΕ έγινε συντονιστικό κέντρο σε όλα τα Ιόνια Νησιά για τη σχολική χρονιά 2010-2011.
Το Υπουργείο Παιδείας, μάλιστα, όρισε και τη λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ (ονομάζεται ΣΕΚΠΕ), η οποία θα αναλάβει και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Η ΣΕΚΠΕ αποτελείται από τους: 1) Τον υπεύθυνο του Συντονιστικού ΚΠΕ της Περιφέρειας, ο οποίος προεδρεύει και έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τα μέλη της- δηλαδή, πρόεδρος είναι ο κ. Διονύσης Τριαντάφυλλος-, ο οποίος συγκαλεί την επιτροπή και ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. 2) Από τους υπεύθυνους των άλλων ΚΠΕ της οικείας Περιφέρειας, 3) Τους υπεύθυνους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των δύο μεγαλύτερων σε σχολικές μονάδες Διευθύνσεων εκπαίδευσης (δηλαδή, από την Α/θμια και την Β/θμια εκπαίδευση της Κέρκυρας) και 4) Από έναν εκπαιδευτικό που ορίζει ο οικείος περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Σε ό,τι αφορά το έργο της ΣΕΚΠΕ, αυτό έχει να κάνει με την επεξεργασία τεκμηριωμένων προτάσεων, τις οποίες τα μέλη μπορούν να αποστέλλουν και ηλεκτρονικά στο συντονιστικό ΚΠΕ, δηλαδή σε αυτό της Λιθακιάς, που αποτελεί την έδρα των ΚΠΕ όλης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα ασχολείται με τις επιμορφώσεις, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, το εκπαιδευτικό υλικό, τα δίκτυα, τη δημοσιοποίηση, καθώς και με τις συνεργασίες με φορείς. Παράλληλα, θα πρέπει να δείχνει προτεραιότητα στην επιλογή θεματικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των σεμιναρίων, των επιμορφωτικών δράσεων, των δικτύων, του εκπαιδευτικού υλικού και των δράσεων της Δια Βίου Μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των εκπαιδευτικών μονάδων στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης για την αειφορία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εθνική πολιτική και τα σχετικά εγκεκριμένα ΤΔ έργων ΕΣΠΑ των ΚΠΕ.
Ταυτόχρονα, η ΣΕΚΠΕ θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο (στην αρχή του κάθε έτους και προς το τέλος του χρόνου), αφενός για να κάνει τον προγραμματισμό των δράσεων και, αφετέρου, για να προβαίνει στον απολογισμό του έργου και να εντοπίζει τυχόν αδυναμίες.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, πρόκειται για μια δικαίωση του ΚΠΕ Λιθακιάς, αφού το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει το έργο που έχει παραχθεί όλα αυτά τα χρόνια και τις πολύτιμες γνώσεις που λαμβάνουν 2.000 μαθητές όλης της Ελλάδας, οι οποίοι επισκέπτονται το Κέντρο κάθε σχολικό έτος.
Σημαντικό στοιχείο, επίσης, είναι ότι παρά το γεγονός πως το κράτος αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, εντούτοις έχουν δοθεί 30.000 ευρώ για τα σχολικά προγράμματα, καθώς και 30.000 ευρώ ακόμη για το πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης.
Για το τελευταίο θέμα, μάλιστα, πρόκειται να υπογραφούν συμβάσεις με τους “Καλλικράτειους” Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ούτως ώστε να λάβει χώρα αυτό το πρόγραμμα. Σε λίγες ημέρες, δε, είναι πολύ πιθανό να έρθει στη Ζάκυνθο ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, κ. Τηλέμαχος Γαβαλάς, προκειμένου να γίνει συνάντηση και να “τρέξουν” όλα αυτά τα θέματα.