Συντονιστής του “Comenius” το Γυμνάσιο Μαχαιράδου

Τον συντονισμό του ευρωπαϊκού προγράμματος δια βίου μάθησης “Comenius”, έχει αναλάβει το Γυμνάσιο Μαχαιράδου, έχοντας αναπτύξει συνεργασία με σχολεία του Βελγίου, της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2009-2010 και θα ολοκληρωθεί το 2010-2011, ενώ έλαβαν χώρα δύο συναντήσεις των ομάδων που έχουν συγκροτηθεί. Η πρώτη έγινε στο Βέλγιο την προηγούμενη σχολική χρονιά και η δεύτερη στην Ισπανία. Φέτος, οι εργασίες θα λάβουν χώρα στο Γυμνάσιο Μαχαιράδου από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ εκτός από μαθητές θα έρθουν και καθηγητές.
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Μαχαιράδου, Γιάννης Αγαλιανός, καθώς και ο καθηγητής του σχολείου, Παναγιώτης Βούτος, που είναι και ο υπεύθυνος του προγράμματος, τόνισαν στην εφημερίδα μας ότι “στα πλαίσια της παραμονής τους και της υλοποίησης του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις, εργασίες και επισκέψεις σε χώρους ιστορικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν διάφορους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, να βελτιώσουν την ικανότητα επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες, να γνωρίσουν τον τρόπο σκέψης και ζωής, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να εκτιμήσουν την ιδιαιτερότητά τους μέσα στην πολυπολιτισμική Ευρώπη και να καλλιεργήσουν την έννοια του ευρωπαίου πολίτη”.