Δεν διαπιστώνει πρόβλημα στη λειτουργία του Ιδρύματος ο Διοικητής

Την αντίδραση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού μας, Γιάννη Κομιώτη προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας μας αναφορικά με τα αποκαρδιωτικά “μηνύματα” που φτάνουν σε εμάς περί ομαδικής αποχώρησης γιατρών από το νοσηλευτικό Ίδρυμα του νησιού μας, οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν το νέο καθεστώς και αποφάσισαν μέσα στο 2010 να ανοίξουν τα δικά τους ιατρεία.
Ωστόσο, ο κ. Κομιώτης παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει, εξακολουθεί να τα βλέπει όλα θετικά και μάλιστα προς αποκατάσταση της αλήθειας και για την ορθή ενημέρωση των συμπολιτών μας, θεώρησε υποχρέωσή του να επισημάνει και να διορθώσει τις ανακρίβειες -όπως τις χαρακτηρίζει- και τα εσφαλμένα στοιχεία που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

“Άλλο συνταξιοδότηση, άλλο αποχώρηση”
Σχετικά με τους αποχωρήσαντες ιατρούς από το Ε.Σ.Υ., αναφέρεται ότι ο κάθε ένας από αυτούς παραιτήθηκε για τους δικούς του λόγους και ενδεικτικά σημειώνει τα εξής:
“Ο κ. Κων/νος Ζαρκάδης-Παθολόγος , λόγω συνταξιοδότησης. Η κ. Σοφία Σιδηροπούλου – Γενικής Ιατρικής, λόγω διορισμού της σε άλλο νοσοκομείο. Ο κ. Παναγιώτης Μουρίκης-Πνευμονολόγος, λόγω διορισμού του σε άλλο νοσοκομείο σε θέση ανώτερου βαθμού (επιμ. Α΄) από αυτήν που κατείχε στο νοσοκομείο μας (επιμ. Β’). Οι θέσεις των συνταξιοδοτηθέντων ιατρών κ. Δημητρίου Μιχαλόπουλου – Δ/ντη Μαιευτικής-Γυν/γιας και κ. Ιωάννας Πλέρου-Δ/ντριας Αιματολογικού, βρίσκονται στη διαδικασία επαναπροκήρυξης. Η δε κ. Μαρία Μιχαλοπούλου – Δ/ντρια του Μικροβιολογικού εργαστηρίου υπηρετεί κανονικά στο νοσοκομείο μας προς το παρόν”.

“Δεν υπήρξε πρόθεση συγχώνευσης Κλινικών”
“Παρά τα δημοσιεύματα του τύπου, δεν υπήρξε ουδέποτε πρόθεση της διοίκησης συγχώνευσης του παιδιατρικού τμήματος με το χειρουργικό και σε καμία περίπτωση τίθεται τέτοιο θέμα για το μέλλον”, τονίζει ο κ. Κομιώτης και προσθέτει ότι “Το παιδιατρικό τμήμα λειτουργεί κανονικά με δύο (2) ειδικευμένους ιατρούς και παρέχει ειδικότητα για ένα χρόνο σε δύο ιατρούς ήδη.
Σε ότι έχει να κάνει με τις εφημερίες αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και τις ανάγκες της υπηρεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου και τα εργασιακά δικαιώματα των ιατρών μας.
Τα προγράμματα του Οκτώβρη 2010 καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα κονδύλια και την επικείμενη συμπληρωματική επιχορήγηση από την Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.”.

“Έχουμε κάνει τα πάντα για την Καρδιολογική”
Για το πρόβλημα της έλλειψης καρδιολόγων, ο κ. Κομιώτης υποστηρίζει ότι “ η διοίκηση έχει προβεί σε όλες τις δυνατές ενέργειες για τη στελέχωση του καρδιολογικού τμήματος. Ο ιατρός Ε.Σ.Υ. του καρδιολογικού τμήματος Πέτρος Στραβοπόδης, συνεχίζει να υπηρετεί στο νοσοκομείο μας, με το βαθμό του Διευθυντη, αφού κατέλαβε την προσφάτως προκηρυχθείσα κενή θέση που προέκυψε από την παραίτηση του κ. Λιβέρη.
Έχει ήδη προκηρυχθεί μια (1) θέση καρδιολόγου με βαθμό επιμ. Α΄ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για την κάλυψη της οποίας έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από δύο (2) καρδιολόγους, προς το παρόν.
Έχει ήδη επαναπροκηρυχθεί η νεοσυσταθείσα, με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 30241/15-3-2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 339/30-3-2010), θέση Επιμ. Β΄ καρδιολογίας .
Από το έτος 2007 μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί επτά (7) φορές αιτήματα πρόσληψης επικουρικού καρδιολόγου, όμως δεν έχει κατατεθεί καμία αίτηση στο Υ.Υ.Κ.Α., από ειδικευμένο ιατρό που να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις”.

“Το νέο νοσοκομείο θα έχει επάρκεια”
“Το νέο νοσοκομείο θα λειτουργήσει επαρκώς στελεχωμένο δεδομένου ότι επίκειται η δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. του διορισμού δύο (2) ατόμων μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού και η άμεση ανάληψη υπηρεσίας τους. Βρίσκεται σε εξέλιξη (στο Υ.Υ.&Κ.Α.) η διαδικασία διορισμού 26 ατόμων νοσηλευτικού προσωπικού, 4 ατόμων μόνιμου παραϊατρικού προσωπικού και 1 διοικητικού. ‘Έχουν ήδη προσληφθεί δύο (2) νοσηλεύτριες, μια (1) εμφανιστήρια- χειρίστρια ακτ\κων μηχανημάτων, ενώ αναμένεται η άμεση πρόσληψη και του υπόλοιπου επικουρικού νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Επίσης αναμένεται η άμεση μετακίνηση προς στο νοσοκομείο μας, μιας νοσηλεύτριας και ενός διοικητικού υπαλλήλου”.

“Ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα των αιμοκαθαρόμενων”
“Η Μ.Τ.Ν. ήδη λειτουργεί σε καθημερινή βάση με μία βάρδια και δύο φορές την εβδομάδα με δύο (2) βάρδιες και καλύπτει τις ανάγκες όλων των αιμοκαθαρόμενων μόνιμων κατοίκων του νησιού, καθώς και αρκετών επισκεπτών κατά την τουριστική περίοδο.
Το πάγιο αίτημα του Συλλόγου Α με Ε. Α «ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ» , των αιμοκαθαρομένων ασθενών αλλά και των εργαζομένων στη Μ.Τ.Ν., για ενίσχυσή της με νοσηλευτικό προσωπικό, ικανοποιήθηκε πρόσφατα με την τοποθέτηση τριών (3) ειδικευμένων νοσηλευτών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία και τρίτης 3ης βάρδιας.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας παρέχει υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας σε περίπου 6.000 νοσηλευόμενους ασθενείς ετησίως, ενώ στα Τ.Ε.Π. και τακτικά εξωτερικά ιατρεία αντιμετωπίζονται περίπου 60.000 περιστατικά ανά έτος, χωρίς να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του.
Το νοσοκομείο μας διαθέτει άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο συνεχώς ενημερώνεται και εκπαιδεύεται πάνω στις νέες επιστημονικές μεθόδους, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και είναι εξοπλισμένο με σύγχρονης τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Επισημαίνουμε ότι πάντα είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε είδους πληροφόρησης, προκειμένου να ενημερώνετε έγκυρα και σωστά το αναγνωστικό κοινό, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση και αίσθημα ανασφάλειας στους συμπολίτες μας, για το τόσο σοβαρό θέμα της ΥΓΕΙΑΣ.
Το εν λόγω δημοσίευμα βασισμένο σε ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, αμαυρώνει την εικόνα του νοσοκομείου και ουσιαστικά απαξιώνει τα αποτελέσματα του μόχθου των εργαζομένων σ’ αυτό.
Εκτός των άλλων πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τόσο η κινδυνολογία όσο και η απαξίωση της μοναδικής νοσηλευτικής μονάδας στο νησί μας, αποθαρρύνει νέους ιατρούς να έλθουν να εργαστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νησί μας”.

Η απάντηση της “Ημέρας τση Ζάκυθος”
Κύριε Διοικητά,
1. Εκτός από τους γιατρούς που συνταδιοξοτούνται και εκ των πραγμάτων αποχωρούν από το Νοσοκομείο (κάτι βεβαίως που αναφέραμε και στο άρθρο μας), υπάρχουν γιατροί που επέλεξαν να παραιτηθούν και να πάνε σε άλλα Νοσοκομεία της χώρας, επειδή οι συνθήκες εργασίας τους εδώ δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Δεν αμφιβάλλουμε για τις ενέργειες που κάνετε για να καλυφθούν τα κενά αυτά, όμως προς το παρόν δεν έχουμε δει καμία πρόσληψη, συνεπώς τα κενά είναι αδιαμφισβήτητα και περιμένουμε από εσάς να πιέσετε το Υπουργείο Υγείας, για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Εξάλλου, η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών έχει καταγγείλει, πολλάκις, τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό. Εκτός κι΄ αν οι γιατροί ψεύδονται και είστε ο μαναδικός που λέει την αλήθεια.
2. Δική σας σκέψη ήταν η συγχώνευση της Παιδιατρικής με την Χειρουργική Κλινική, επειδή δεν έβγαιναν οι βάρδιες των νοσηλευτριών. Μόλις αντιληφθήκατε τις οξύτατες αντιδράσεις από την ΕΝΙΖ και από τους γιατρούς της Παιδιατρικής αποφασίσατε να μην κάνετε κάτι τέτοιο (ορθά, κατά τη γνώμη μας).
3. Το αίσθημα της ανασφάλειας και της σύγχυσης, όπως λέτε στην απάντησή σας, είναι προφανές ότι δεν το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι, αλλά η αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, που αφήνουν το Νοσοκομείο να υπολειτουργεί, όπως ακριβώς συμβαίνει με το Κέντρο Υγείας Κατασταρίου και με το Περιφερειακό Ιατρείο Βολιμών (σας υπενθυμίζουμε, αν τυχόν το έχετε ξεχάσει, τις εντονότατες διαμαρτυρίες της δημοτικής Αρχής Αλυκών, της δημοτικής Αρχής Ελατίων, καθώς και του Αναπτυξιακού Συλλόγου Αλυκών). Εξάλλου, αν επισκεφθεί κανείς τα εξωτερικά ιατρεία, καθώς και τις κλινικές του Νοσοκομείου θα διαπιστώσει του λόγου το αληθές. Σε καμία περίπτωση δεν εναντιωνόμαστε στους εργαζόμενους, όπως τεχνηέντως θέλετε να περάσετε, διότι γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν.
4. Σε ό,τι έχει να κάνει με την “απαξίωση” που ισχυρίζεστε, σας απαντούμε ότι τη λέξη αυτή θα έπρεπε να τη χρησιμοποιείτε για τον εντολέα σας, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει σειρά αποφάσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν την Υγεία στην ιδιωτικοποίηση (εν πολλοίς αυτό συμβαίνει ήδη) και ο κάθε ασθενής θα χρειάζεται μια περιουσία για να γιατρευτεί. Προσθέτουμε, δε, ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να λειτουργήσουν και απογευματινά ιατρεία, με στόχο να έχει έσοδα από αυτή τη διαδικασία. Οι γιατροί, μάλιστα, γνωρίζουν πως το 30% των εφημεριών τους θα πληρώνεται μόνο αν υπάρχουν έσοδα από τα απογευματινά ιατρεία! Ποιός, λοιπόν, φταίει για την απαξίωση;
5. Το αν είναι ανυπόστατο και ψευδές το άρθρο μας, θεωρούμε ότι δεν θα το κρίνετε εσείς, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδεμία πρόθεση μας διακατέχει ώστε να έρθουμε σε προστριβή μαζί μας, αλλά ο κόσμος που ταλαιπωρείται καθημερινά για να κάνει μια εξέταση. Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία σας να παρουσιάσετε ωραιοποιημένες καταστάσεις, δεδομένου ότι πρέπει να υπερασπιστείτε την πολιτική εκείνων που σας διόρισαν στη θέση του Διοικητή του Νοσοκομείου, όμως επιτρέψτε μας να έχουμε διαφορετική γνώμη και άποψη από εκείνη που εσείς αναγράφετε. Λυπούμαστε, που σας διαψεύδει η πραγματικότητα.