Ερευνάται η καταβολή συντάξεων σε αποθανόντες ασφαλισμένους

Διορία μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έχουν συνταξιούχοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών για να απογραφούν και να συνεχίσουν κανονικά να εισπράττουν τη σύνταξή τους, αφού μετά την 1η Νοεμβρίου οι συντάξεις θα καταβάλλονται στους δικαιούχους μέσω τραπεζών ενώ δεν θα επηρεαστούν από τις αλλαγές άτομα που κατοικούν στις παραμεθόριες περιοχές.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο ΟΑΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει εκ νέου τα αρχεία του και να διαπιστώσει αν υπάρχουν τυχόν παρατυπίες, όπως καταβολή συντάξεων σε πρόσωπα που είχαν πεθάνει.
Σημειώνεται πως το υπουργείο Εργασίας έχει δώσει εντολή για τη διενέργεια ανάλογων ελέγχων στο σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καταβάλλονται παράνομα συντάξεις.
Μιλώντας στην “Ημέρα”, η προϊσταμένη του τοπικού γραφείου του ΟΑΕΕ, Ευγενία Τσαλματζά, σημειώνει χαρακτηριστικά πως “Η διαδικασία απογραφής των συνταξιούχων με την οποία ο Οργανισμός εκσυγχρονίζεται βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλοι οι δικαιούχοι έχουν λάβει το ειδικό απογραφικό δελτίο το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν και να το καταθέσουν σε τράπεζα της επιλογής τους. Για όσους επιλέξουν το ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μπορούν να προσέρχονται και στα γραφεία του Μαχαιράδου και του Κατασταρίου.
Ωστόσο, στο τοπικό γραφείο μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι μόνο για πληροφορίες ή την τροποποίηση των στοιχείων τους καθώς και για λάθε άλλη βοήθεια σε όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν”

Το απογραφικό δελτίο
Στο απογραφικό δελτίο οι συνταξιούχοι πρέπει να γράψουν μεταξύ άλλων το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνσή τους, τον ΑΦΜ και τον αριθμό της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Επίσης, γίνεται σαφές ότι ο λογαριασμός της τράπεζας πρέπει να είναι καταθετικός, ενώ μπορεί να είναι ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα αλλά πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της σύνταξης.
Η ανάλυση των μηνιαίων συντάξεων και άλλων παροχών που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό κάθε συνταξιούχου θα γίνεται με ειδικό ενημερωτικό σημείωμα που θα αποστέλλεται κάθε τρίμηνο.
Παράλληλα με τη διορία απογραφής που λήγει στις 15 Οκτωβρίου θα ισχύει και η ευνοϊκή ρύθμιση για την εξόφληση των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και μάλιστα με έκπτωση έως και 80% στα πρόσθετα τέλη και στις προσαυξήσεις.

Τα δικαιολογητικά
Υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου το απογραφικό δελτίο και στη συνέχεια να το καταθέσουν σε μία από τις τράπεζες που αναφέρονται σε αυτό είναι οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ. Στην τράπεζα, εκτός από το απογραφικό δελτίο, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. Οσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρέπει να έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους, καθώς και το βιβλιάριο της τράπεζας, αν έχουν ήδη λογαριασμό.
Σημειώνεται πως αν ο δικαιούχος της σύνταξης είναι ανήλικος, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση ορισμού επιτρόπου. Αν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση, πρέπει να προσκομίζεται δικαστική απόφαση ορισμού συμπαραστάτη. Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, χρειάζεται πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει ακόμη να γνωρίζουν πως μετά την 1η Νοεμβρίου -ημερομηνία πρώτης πληρωμής- μπορούν αν θέλουν να αλλάξουν τράπεζα ή λογαριασμό, υποβάλλοντας σχετική αίτηση με αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού στην υπηρεσία ΟΑΕΕ του τόπου κατοικίας. Ωστόσο δεν πρέπει να κλείσουν τον παλαιό λογαριασμό, αν δεν βεβαιωθούν ότι η σύνταξη κατατίθεται στον νέο.