Με το δάκτυλο στη σκανδάλη οι ξενοδόχοι για τον ΦΠΑ

Σε θέση μάχης βρίσκονται οι ξενοδόχοι όλης της Ελλάδας, λόγω της “έρπουσας” φημολογίας, σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής του ΦΠΑ θα ανέβει από το 11% στο 23%, γεγονός που εφόσον συμβεί θα έχει τραγικές συνέπειες τόσο για τους επιχειρηματίες του κλάδου, όσο όμως και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι ανά πάσα ώρα και στιγμή κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους.
Αυτό είναι, εξάλλου, και το “μήνυμα” που στέλνουν οι ξενοδόχοι στο κυβερνητικό επιτελείο, προσπαθώντας να “φρενάρουν” τις όποιες σκέψεις για μια τέτοια αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα αναφέρουν πως σε άλλες χώρες ο ΦΠΑ στον τουρισμό δεν ξεπερνά το 10%.
Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, Χριστίνα Τετράδη, συμμετείχε χθες το πρωί στη σύσκεψη που έκανε το κεντρικό όργανο των ξενοδόχων, δηλώνοντας στην “Ημέρα” ότι αν επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα για αύξηση του ΦΠΑ θα υπάρξουν καταστροφικά αποτελέσματα.
“Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Οικονομικών, κ. Παπακωντσταντίνου, σχετικά με τη μη μετάταξη του ΦΠΑ στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ (23%), υπάρχει έντονη αντίδραση των φορέων του τουρισμού στα σενάρια, τα οποία συνεχίζουν να δημοσιεύονται. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν “καταστρεπτική” για τον τομέα και για την οικονομία της Ελλάδας, γενικότερα. Η ενδεχόμενη υπαγωγή των τουριστικών υπηρεσιών στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ (23%), συνιστά απώλειες ύψους 1,1 δις ευρώ το 2011, υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, επιπτώσεις στην απασχόληση, γιατί η μετάταξη του ΦΠΑ θα οδηγήσει σε δραματική μείωση των θέσεων εργασίας, αλλά και μηδαμινό ως αρνητικό δημοσιονομικό όφελος για τη χώρα. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν ήδη αναγκαστεί να απορροφήσουν τις δύο απανωτές αυξήσεις του συντελεστή του ΦΠΑ, σε συνδυασμό με τη μείωση κατά τουλάχιστον 10% των τιμών για το 2010, για να επιτευχθούν υψηλότερα ποσοστά τουριστικής κίνησης. Δεν υπάρχει πλέον κανένα άλλο περιθώριο για τους τουριστικούς επιχειρηματίες, ιδιαίτερα όταν ανταγωνίστριες χώρες έχουν χαμηλότερο ποσοστό ΦΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι αντίστοιχοι συντελεστές είναι στη Γαλλία 5,5%, στην Πορτογαλία 5%, στην Ισπανία 7%, στην Τουρκία 8% και στη Γερμανία 7%” υπογράμμισε η κ. Τετράδη.
Η ίδια αναφέρθηκε και στη μελέτη που έχει κάνει το Ινστιτούτο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, σύμφωνα με την οποία “η μεταφορά προϊόντων και υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν από τον χαμηλό στον υψηλό συντελεστή, θα επηρεάσει αρνητικά τις εισπράξεις από τον τουρισμό. Ειδικότερα, κατά το 2011, όπως δείχνουν οι εκτιμήσεις του ΙΤΕΠ, στην περίπτωση που όλες οι υπηρεσίες (ξενοδοχεία, εστίαση, εισιτήρια εσωτερικού) μεταφερθούν στον υψηλό συντελεστή (23%), το κόστος του τουριστικού προϊόντος θα αυξηθεί κατά 10%. Εκτιμάται ότι μέρος αυτού του κόστους θα απορροφηθεί από τις τουριστικές επιχειρήσεις, λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα, θα υποβαθμιστεί η ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει κέρδη κατά τα δύο προηγούμενα έτη (2009-2010). Η μειωμένη ζήτηση για το τουριστικό προϊόν, θα έχει σαν αποτέλεσμα να περιορισθούν οι συνολικές εισπράξεις από τον εισερχόμενο τουρισμό κατά 12% των εισπράξεων του 2010. Αυτό σημαίνει απώλειες 1,1 δις ευρώ, εάν το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών υπαχθεί στον ανώτερο συντελεστή. Στην περίπτωση που εξαιρεθούν τα καταλύματα, οι απώλειες το 2011 θα περιορισθούν στο 4% των εισπράξεων του 2010, δηλαδή σε 400 εκ. ευρώ. Έτσι εκτιμάται ότι το 2012 η επιπλέον μείωση των εισπράξεων θα ανέλθει σε 7%, σε σχέση με εκείνες του 2011, εφόσον υπαχθούν όλες οι υπηρεσίες στον υψηλό συντελεστή και σε μείωση 5% αν εξαιρεθούν τα καταλύματα”.
Επίσης, από την εκτίμηση των σεναρίων του ΙΤΕΠ προκύπτει ότι από δημοσιονομικής άποψης η μεταφορά των προϊόντων και των υπηρεσιών σε υψηλότερους συντελεστές, δεν θα μπορέσει να συνεισφέρει τα προσδοκόμενα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό. Αντίθετα, αν συνυπολογισθεί η προβλεπόμενη μείωση των εισπράξεων από τον εσωτερικό τουρισμό, καθώς και η μείωση της συμμετοχής του τουριστικού προϊόντος στο περιφερειακό εισόδημα, μέσω των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων της πρωτογενούς εισροής, τότε οι συνολικές δημοσιονομικές εισπράξεις καθίστανται αρνητικές. Το συνολικό αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας θα οδηγήσει σε δραματική μείωση των θέσεων εργασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία, που προχώρησε σε μείωση του ΦΠΑ το 2008 στις τουριστικές υπηρεσίες από το 18% στο 8%, παρουσίασε αύξηση των αφίξεων κατά 2,8% σε μια από τις δυσκολότερες χρονιές. Στην Ισπανία ο ΦΠΑ παραμένει στο 4%, ενώ η Κύπρος μείωσε τον ΦΠΑ από 8% σε 5%.Τελευταία άρθρα