Απουσιάζει η τουριστική στρατηγική στα Ιόνια νησιά

Δεν υπάρχει τουριστική συνοχή στη στρατηγική που ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο.
Την εισήγηση επί του θέματος έκανε το στέλεχος της Μονάδας Α΄ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, Αγγελική Ρούσου, η οποία υποστήριξε ότι όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει για την τουριστική προβολή των τεσσάρων Νομών, δεν έχουν αξιολογηθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους.
“Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμά μας, τέσσερα τεχνικά δελτία: Α) Τουριστική Προβολή 2007 (προϋπολογισμός 508.867 ευρώ), Β) Τουριστική Προβολή 2008-Α΄ εξαμήνου 2009 (προϋπολογισμού 1.185.000 ευρώ), Γ) Τουριστική προβολή β΄ εξαμήνου 2009 (προϋπολογισμού 895.000 ευρώ) και Δ) Τουριστική προβολή α΄ εξαμήνου 2010 (προϋπολογισμού 450.000 ευρώ). Με τα τέσσερα αυτά τεχνικά δελτία, εξαντλήθηκε ο αρχικός προϋπολογισμός, ο οποίος ήταν 3 εκ. ευρώ. Πρόκειται να γίνουν οι εξής δράσεις: 1) Συμμετοχή της Περιφέρειας σε εκθέσεις τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 2) Προβολή της ΠΙΝ με διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και οπτικοακουστικά μέσα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 3) Δημιουργία και ανατύπωση έντυπου και ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού, εμπλουτισμός και επικαιροποίηση ιστοσελίδας. 4) Φιλοξενία δημοσιογράφων του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και προσωπικοτήτων διεθνούς εμβέλειας και 5) Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις τουριστικής προβολής. Οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται με αυτεπιστασία από την ίδια την Περιφέρεια, με τη συνδρομή σε πολλές περιπτώσεις της Εταιρείας Τουρισμού Ιονίων Νήσων (ΕΤΙΝ), κυρίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στις εκθέσεις και σε ορισμένες εκδηλώσεις. Αν θέλουμε να σταθούμε τώρα στην αποτελεσματικότητα όλων αυτών των ενεργειών, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτές, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δεν φαίνεται να εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη τουριστική στρατηγική για τα Ιόνια Νησιά. Επίσης, δε γίνεται αξιολόγηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς τους, ώστε να υπάρξουν οι διορθωτικές κινήσεις, αλλά γίνεται επανάληψη των ίδιων ενεργειών επί χρόνια. Επίσης, η 5η ομάδα ενεργειών, δηλαδή η οργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις έχει εξελιχθεί ουσιαστικά σε χρηματοδότηση πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων χωρίς στόχο, που θα έπρεπε να είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Περιφέρειάς μας και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που προσφέρει μέσω συγκεκριμένης και οργανωμένης πολιτικής που θα μπορούσε να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Λείπει δηλαδή το επιχειρησιακό σχέδιο (master plan) για την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων, το οποίο θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο για την υλοποίησή της. Και αυτό παρότι έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς μελέτες, όπως η περίφημη μελέτη για την ορθολογική ανάπτυξη του τουρισμού στα Ιόνια Νησιά του Γιάννη Πατέλη, και το επιχειρησιακό σχέδιο για την τουριστική προβολή της ΠΙΝ που είχε εκπονήσει το 2002 η ΕΤΙΝ, αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκαν. Θεωρούμε, λοιπόν, ως ενδιάμεση διαχειριστική αρχή, ότι η συνέχεια της υλοποίησης της τουριστικής προβολής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, θα πρέπει να βασιστεί σε επιστημονική στρατηγική μελέτη, με συγκεκριμένο στόχο και κατεύθυνση. Ήδη, το Υπουργείο Οικονομίας και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, απαιτούν από κάθε Περιφέρεια πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια τουριστικής προβολής να την υποβάλλει για έγκριση στο Υπουργείο, ώστε να υπάρξει συντονισμός, να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και να υπακούουν όλες οι επιμέρους ενέργειες στην εθνική στρατηγική τουρισμού που χαράσσει το Υπουργείο (χρήση ενιαίων λογοτύπων και σλόγκαν, ενιαία λογική στην παραγωγή υλικού, συμμετοχή σε εκθέσεις σύμφωνα με το εθνικό πλάνο, κ.λ.π.)” σημείωσε η κ. Ρούσου.
Να προστεθεί πως το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πήρε καμία απόφαση για το θέμα, όμως υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους Νομάρχες, κυρίως, σύμφωνα με τις οποίες ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) έχει να στείλει χρήματα από το 2007, με αποτέλεσμα να έχουν προκύψει τεράστια εμπόδια στην τουριστική προβολή του κάθε Νομού!Τελευταία άρθρα