Ανησυχία από τα συνεχιζόμενα κρούσματα δασικών πυρκαγιών

16/07/2010, 23:11