Ξέσπασε “μάχη” μεταξύ ξενοδόχων και υπουργείου Τουρισμού

Μέτωπο με τους ξενοδόχους φαίνεται ότι “άνοιξε” ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Νικητιάδης, ο οποίος ζητά από τις επιχειρήσεις να μην εφαρμόζουν το πρόγραμμα “all inclusive”, δεδομένου ότι αυτό οδηγεί στον αφανισμό τα μπάρ και τα εστιατόρια κάθε περιοχής.
Ο κ. Νικητιάδης, μάλιστα, κατέθεσε τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο στο υπουργείο Οικονομίας, ο οποίος προβλέπει ότι οι επιχειρηματίες δεν θα παίρνουν χρηματοδοτήσεις, εφόσον δεν δεχτούν να μην εφαρμόζουν το “all inclusive” για πέντε χρόνια.
Μιλώντας στην “Ημέρα” για το θέμα αυτό, το μέλος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, Χριστίνα Τετράδη, τόνισε πως ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, επομένως δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί η εφαρμογή αντικινήτρων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
“Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και ειδικότερα εντός του οικονομικού και νομοθετικού περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης , δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί η εφαρμογή αντικινήτρων προκειμένου η αγορά να κατευθύνεται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές επιλογές.
Η χρηματοδότηση μιας τουριστικής επένδυσης, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, δεν μπορεί να αποτελέσει τη νομιμοποιητική βάση για την επιβολή περιορισμών που σχετίζονται με την ίδια την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, γιατί κάτι τέτοιο αντιστρατεύεται την ίδια τη φιλοσοφία του Αναπτυξιακού Νόμου.
Επιπλέον, η χρονική επιλογή μιας τέτοιας πρωτοβουλίας κρίνεται ιδιαίτερα άστοχη, καθώς είναι γνωστό ότι οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν μια από τις δυσμενέστερες οικονομικές συγκυρίες της τελευταίας εικοσαετίας, έχοντας, επιπλέον, επωμιστεί το κόστος των πρόσφατων δημοσιονομικών μέτρων και τιμαριθμικών αναπροσαρμογών.
Η εστίαση στον περιορισμό του συστήματος “all inclusive”, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λύση στο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού. Μεταφέρει σε λάθος επίπεδο τον ανταγωνισμό και απειλεί να δημιουργήσει σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να επιλύσει.
Αντιθέτως, η ανάδειξη της ταυτότητας και των στοιχείων που διαφοροποιούν τον ελληνικό τουρισμό, μέσω βελτίωσης των υποδομών, ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού κ.α., θα βοηθούσε στον περιορισμό των απωλειών και τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς, σημεία στα οποία θα πρέπει πρωτίστως να στοχεύει ένας σύγχρονος Αναπτυξιακός νόμος” σημείωσε η κ. Τετράδη.

Η αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων
Αντίδραση, όμως, υπήρξε και από την Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων, η οποία αναφέρει πως “με έκπληξη πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του πρόσφατα διορισθέντος υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, σχετικά με την πρότασή του για την “ανάγκη” να υπάρξει περιορισμός στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο στη λειτουργία του συστήματος “all inclusive” και μάλιστα με υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή, ότι για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, η ξενοδοχειακή μονάδα δε θα λειτουργεί με το σύστημα “all inclusive” ούτε θα συνεργάζεται με τουριστικά γραφεία που προωθούν παρόμοια προϊόντα τουρισμού. Αυτή η πρόταση δεν μάς βρίσκει σύμφωνους, δεδομένου ότι δεν βοηθά στην ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού”.Τελευταία άρθρα