Επιτυχημένη η άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης

23/06/2010, 23:00