Αναζητούν τρόπους οι ξενοδόχοι για την αντιμετώπιση της κρίσης

01/06/2010, 17:00