Όταν το χάσμα του σεισμού μικραίνει

13/05/2010, 16:42