Συγχαρητήρια

Συνεχίζονται οι τιμητικές διακρίσεις για την ακούραστη νηπιαγωγό του Κερίου, Αλεξάνδρα Κατσαϊτου, αυτή τη φορά με έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών για το συμπληρωματικό ηχητικό υλικό που αφορά το βιβλίο της “Κοινωνικός και Πνευματικός βίος Κεριωτών”.
Κυρίως, όμως, για τις τρεις ταινίες -πολιτιστικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν με τα παιδιά του νηπιαγωγείου Κεριού αντίστοιχες σχολικές χρονιές και οι οποίες στηρίχθηκαν στο πληροφοριακό υλικό του βιβλίου, έχοντας τους εξής τίτλους: “Κεριώτικος Γάμος”, “Η πουγάδα στα χρόνια της νόνας μου” και “Το κυνήγι στα χρόνια του νόνου μου”