Με σωστή οργάνωση και προγραμματισμό

Η συγκεκριμένη και αντιπροσωπευτική επιλογή της σχολής, η καλή οργάνωση του μαθητικού χρόνου, η αισιοδοξία και η πίστη για το τελικό θετικό αποτέλεσμα και, τέλος, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν τέσσερις σημαντικότατους παράγοντες, που επηρεάζουν την πορεία των μαθητών στο Ενιαίο Λύκειο σε αποφασιστικό βαθμό, ενόψει και των πανελλαδικών εξετάσεων που φέτος θα έχουν προεκλογικό “χρώμα” και θα διεξαχθούν νωρίτερα.
Ο μοναδικός ίσως παράγοντας που παραμένει σταθερός για όλους τους συναγωνιζόμενους μαθητές είναι ο διαθέσιμος – είτε για μελέτη είτε για ξεκούραση και ψυχαγωγία – χρόνος. Πράγματι, κανένας μαθητής δεν διαθέτει περισσότερο χρόνο από τους άλλους, προκειμένου να τον αξιοποιήσει στην προσπάθειά του.
Και όμως, αρκετοί μαθητές σήμερα διαμαρτύρονται για την έλλειψη ελεύθερου χρόνου ή για την σταδιακή μείωση του παραγωγικά αξιοποιήσιμου για μελέτη χρόνου, την ίδια στιγμή που άλλοι συμμαθητές τους κατορθώνουν να εξοικονομήσουν όλον τον αναγκαίο χρόνο για τις δραστηριότητές τους.
Πρώτη και σημαντικότατη αρχή, επομένως, για έναν μαθητή, που προετοιμάζεται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, είναι η ορθή οργάνωση του χρόνου.
Δεύτερη πολύ σημαντική αρχή είναι η ορθή στοχοθεσία, η θέση δηλαδή κάποιου συγκεκριμένου, χειροπιαστού και εφικτού στόχου σχετικού με τη σχολή, που επιθυμεί ο κάθε μαθητής να πετύχει στις Πανελλαδικές. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτός ο στόχος δεν είναι το ίδιο με τα όνειρα που κάνουν συνήθως οι έφηβοι για τη ζωή και το μέλλον τους.
Ένα όνειρο, συνήθως, έχει σχέση με αυτό που θα ήθελε να πετύχει ή να έχει κάποια στιγμή στη ζωή του και τις περισσότερες φορές χαρακτηρίζεται από μια διάθεση υπερβολής, ενώ ένας στόχος έχει σχέση με κάτι που άλλοτε άμεσα και άλλοτε περισσότερο μεσοπρόθεσμα, πάντοτε όμως συνειδητά, θέλει και επιδιώκει να επιτύχει μετά από συγκεκριμένη, συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια που έχει ήδη αρχίσει να καταβάλει για την επίτευξή του.
Για έναν μαθητή, επομένως, είναι εντελώς διαφορετικό να θέτει στόχους από το να ονειρεύεται τη ζωή και το μέλλον του. Είναι εντελώς διαφορετικό να ονειρεύεται ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί σε μια σχολή Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και εντελώς διαφορετικό να θέτει αυτή τη σχολή ως στόχο, για την επίτευξη του οποίου ήδη καταβάλει την αναγκαία σε ποσότητα και ένταση προσπάθεια.
Εν τέλει, ο μαθητής που αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της προετοιμασίας για τις Εξετάσεις του Λυκείου, είναι σε θέση να ξεπερνά με το καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις κακοτοπιές και τις δυσκολίες που του παρουσιάζονται.
Θα μπορούσαμε να πούμε μάλιστα ότι ο μαθητής, που βλέπει έναν συγκεκριμένο στόχο στο βάθος της πορείας του, δεν αντιμετωπίζει τις οποιεσδήποτε δυσκολίες τόσο ως προβλήματα, που καλείται να λύσει, όσο κυρίως ως προκλήσεις και ευκαιρίες να αποδείξει στον εαυτό του ότι μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος σε αυτό που έχει επιλέξει και ότι μπορεί να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό στην ποσότητα και στην ποιότητα της προσπάθειας που καταβάλλει.
Το κίνητρο για τη συνέχιση της προσπάθειας με ακόμα περισσότερο πάθος και πίστη για την τελική δικαίωση μπορεί, πραγματικά, να οδηγήσει το νέο άνθρωπο στην υπέρβαση και στην βελτίωση. Άμεσο αποτέλεσμα και ταυτόχρονα πηγή αυτής της δύναμης μπορεί να αποτελέσει η αισιοδοξία για την επιτυχία.
Είναι γνωστό ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις, που αναπτύσσει ένας άνθρωπος, επηρεάζουν τη ζωή του σε βαθμό καταλυτικό. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν έφηβο, που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τη διαμόρφωση της κοινωνικής του υπόστασης, ούτε βέβαια έχει αποκτήσει πλήρη ανεξαρτησία δράσης στο πεδίο που δραστηριοποιείται.
Εάν οι γονείς και τα άλλα μέλη της οικογένειας δεν αποτελέσουν τους κοινωνούς των προβλημάτων και του άγχους της μαθητικής νεολαίας, ποιος άραγε θα ήταν αυτός που θα μπορούσε να επωμιστεί αυτό το καθήκον;
Τα οικογενειακά βιώματα και η καταγωγή αποτελούν ουσιώδη συστατικά στοιχεία της προσωπικότητας και της ταυτότητας των νέων ανθρώπων. Και παράλληλα, η οικογένεια είναι για το νέο το πιο ασφαλές καταφύγιο για την προστασία από τις δυσκολίες της νεανικής ηλικίας.Τελευταία άρθρα