Πολλά λεφτά σε εισοδήματα, καταθέσεις και ακίνητα

«Η φτώχεια φέρνει γκρίνια» λέει ένα παλιό ρητό, το οποίο φαντάζει εξαιρετικά επίκαιρο, λόγω της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, ωστόσο, οι κάτοικοι του Τζάντε δεν πρέπει να γκρινιάζουν και να παραπονιούνται, γιατί, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, το…φυσούν το παραδάκι,
αφού το νησί μας είναι πέμπτο στο κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας μας, μετά τη Βοιωτία, την Αττική, τις Κυκλάδες και την Κορινθία. Στην ουσία, όμως, η Ζάκυνθος είναι δεύτερη μετά τις Κυκλάδες, γιατί στους νομούς Βοιωτίας, Αττικής και Κορινθίας δραστηριοποιούνται όλες οι μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εταιρείες πετρελοειδών, που εμφανίζουν υψηλά εισοδήματα, οπότε ανεβάζουν τα εισοδήματα των περιοχών αυτών.
Επίσης, ένα άλλο στοιχείο, το οποίο ενισχύει την άποψη ότι οι Ζακυνθινοί έχουν χρήμα με… ουρά είναι το γεγονός ότι το νησί μας είναι τέταρτο, σχετικά με τη συμμετοχή των νομών, στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, αναφορικά με τη διαμόρφωση του τριτογενούς τομέα της οικονομίας μας, δηλαδή του τουρισμού, ενώ το «Φιόρο» μας είναι πέμπτο στον αριθμό νέων κατοικιών, ανά 100 κατοίκους, ενώ κατέχει την 22η θέση στο μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας.
Τα ενδιαφέροντα αυτά στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα, με αντικείμενο την πανελλαδική σύγκριση, με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια την οποία πραγματοποίησαν το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Η έρευνα, που δημοσιεύεται σήμερα, έχει ως σκοπό να κατατάξει τους νομούς της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη συγκεκριμένων δεικτών, κατά την τελευταία δεκαετία, δίνοντας έμφαση στους πέντε πρώτους νομούς, πανελλαδικά.
Οι δείκτες, που μελετούνται, είναι το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., καθώς και η συμμετοχή και εξέλιξη των κλάδων στη διαμόρφωση του Α.Ε.Π., το εισόδημα, οι αποταμιευτικές καταθέσεις, ο αριθμός νέων κατοικιών, ο αριθμός επιβατικών αυτοκινήτων, καθώς και το ποσοστό ανεργίας.
Στην έρευνα χρησιμοποιούνται τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) και η βάση δεδομένων της έκδοσης ‘‘Οι Νομοί’’ της all media Publications.
Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από το ΜΑΙΧ, τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Υπεύθυνοι για την μελέτη: Δρ Γεώργιος Μπαουράκης Συντονιστής Σπουδών ΜΑΙΧ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης Δ/ντής εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ συμμετείχαν οι Γεώργιος Αγγελάκης Ερευνητής ΜΑΙΧ και Περικλής
Δράκος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιου Κρήτης.
Σημειωτέον ότι το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο της Κρήτης έχουν προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα σημαντικότατες έρευνες, ενώ ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης έχει επιδείξει σπουδαίο έργο, το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους μελετητές της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας μας, ενώ θεωρείται εξαιρετικά παρήγορο το γεγονός ότι υπάρχουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία ενισχύουν τον τομέα της έρευνας.

Γενικές παρατηρήσεις
Εξετάζοντας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, βλέπουμε ότι η Ελλάδα έφτασε τα 19.124 ευρώ. Ο νομός που βρίσκεται στην πρώτη θέση είναι ο νομός Βοιωτίας. Τα χαμηλότερα ποσοστά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ παρουσιάζει ο πρωτογενής τομέας στο σύνολο της Ελλάδας, με ποσοστό συμμετοχής 4%, το 2006, σημειώνοντας μια μεγάλη μείωση στη διάρκεια της περιόδου 1995-2006, ίση με 59,6%.
Ο νομός Ηλείας έρχεται πρώτος, για το 2006, ενώ μόνο οι νομοί Φωκίδας και Ευρυτανίας σημείωσαν αύξηση για την ίδια περίοδο.
Στο δευτερογενή τομέα, η Ελλάδα σημείωσε μικρότερη μείωση ίση με 6,3%, διαμορφώνοντας ένα ποσοστό 21%, το 2006.
Ο νομός Βοιωτίας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής για το 2006, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση, για την ίδια περίοδο, την έχει ο νομός Γρεβενών.
Στον τριτογενή τομέα, ο οποίος είναι και ο πιο αναπτυγμένος για την πλειοψηφία των νομών, η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, με ποσοστό 75%, το 2006, σημειώνοντας αύξηση, ίση με 10,8%. Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει ο νομός Αττικής, για το τελευταίο έτος, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε ο νομός Δράμας, την τελευταία δεκαετία.
Εξετάζοντας ορισμένα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, για το έτος 2007, βλέπουμε ότι οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το υψηλότερο εισόδημα, ανά φορολογούμενο, ενώ ο μέσος όρος της Ελλάδας είναι ίσος, με 15.551 ευρώ.
Τις περισσότερες αποταμιευτικές καταθέσεις, ανά κάτοικο, έχει, επίσης, ο νομός Αττικής, με το μέσο όρο της Ελλάδας να είναι ίσο, με 15.416 ευρώ.
Για το έτος 2008, ο νομός Λευκάδας έχει τις περισσότερες νέες κατοικίες, ανά 100 κατοίκους, με το μέσο όρο της Ελλάδας να είναι ίσο με 0,71, ενώ τα περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ, ανά 100 κατοίκους, για το ίδιο έτος, υπήρχαν στο νομό Αττικής, με το μέσο όρο της Ελλάδας να είναι ίσο με 44,5.
Τέλος, το ποσοστό ανεργίας της Ελλάδας, για το έτος 2008, διαμορφώθηκε, στο 7,6%, με το νομό Καστοριάς να σημειώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (18,6%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στο νομό Φθιώτιδος (2,9%).
Για το 2009, η ανεργία, το δεύτερο τρίμηνο, έφτασε το 8,9% σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ, τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, το ποσοστό ανεργίας έφτασε στο 9,6% και 9%, αντίστοιχα, τη στιγμή που ο κατατεθειμένος προϋπολογισμός αναμένει ποσοστό ανεργίας ίσο με 9,7%.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) αντιπροσωπεύει το σύνολο των τελικών προϊόντων που παράγονται σε μια χώρα ή σε μια περιοχή και αποτελεί το δείκτη της παραγωγικότητας. Εκείνο, όμως, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και που είναι συγκρίσιμο, είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Δηλαδή, το ΑΕΠ που αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, σε κάθε άτομο ξεχωριστά.
Έτσι, εξετάζοντας το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιμές, για το έτος 2006, σε κάθε νομό, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ το έχει ο νομός Βοιωτίας, ενώ ακολουθούν οι νομοί Αττικής, Κυκλάδων και Κορινθίας, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ υψηλότερο από το μέσο όρο της Ελλάδας.

Συμμετοχή των κλάδων στη διαμόρφωση του ΑΕΠ
Πρωτογενής τομέας: Ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος αποτελείται από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, παρουσιάζει μια καθοδική πορεία, από το 1995 ως το 2006, για την πλειοψηφία των νομών αλλά και για την Ελλάδα ως σύνολο. Η Ελλάδα, ξεκινώντας, το 1995, με 9,9%, καταλήγει, το 2006, να συμμετέχει, μόλις με 4%, σημειώνοντας πτώση 59,6%.
Μόνο οι νομοί Φωκίδας και Ευρυτανίας σημείωσαν αύξηση στον πρωτογενή τομέα, με 39,8% και 7,3%, αντίστοιχα. Για το τελευταίο έτος (2006), την πρώτη θέση κατέχει ο νομός Ηλείας, με 21,3%, και ακολουθούν οι νομοί Πέλλας, με 20,6%, και Ημαθίας, με 17,1%.
Δευτερογενής τομέας: Ο δευτερογενής τομέας, ο οποίος αποτελείται, κυρίως, από τη μεταποίηση, την ενέργεια και τις κατασκευές, παρουσιάζει μια μείωση, από το 1995 ως το 2006, για την Ελλάδα, με ποσοστό 6,3%, ξεκινώντας από 22.4%, το 1995, και καταλήγοντας, το 2006, στο 21%. Για τους νομούς, παρατηρείται αύξηση στην πλειοψηφία τους, με την μεγαλύτερη άνοδο να την έχει ο νομός Γρεβενών, παρουσιάζοντας μια αύξηση, της τάξεως του 266%. Ακολουθούν οι νομοί Φλώρινας και Τρικάλων, με 199% και 183%, αντίστοιχα. Για το τελευταίο έτος, (2006), την πρώτη θέση κατέχει ο νομός Βοιωτίας, με ποσοστό συμμετοχής 69,2%, και ακολουθούν οι νομοί Κορινθίας, με 52,7%, και Κοζάνης, με 49,9%.
Τριτογενής τομέας: Ο τριτογενής τομέας, ο οποίος αποτελείται, κυρίως, από υπηρεσίες και τουρισμό, είναι ο πιο ανεπτυγμένος κλάδος για την πλειοψηφία των νομών της Ελλάδας. Για την Ελλάδα βλέπουμε, το 1995, να έχει ποσοστό 67,7% και να φτάνει, το 2006, στο 75%, σημειώνοντας αύξηση 10,8%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασε ο νομός Δράμας, με 36,9%, και ακολουθούν οι νομοί Ξάνθης, με 29,2%, και Λέσβου, με 26,8%. Για το τελευταίο έτος (2006), την πρώτη θέση κατέχει ο νομός Αττικής, με 86,4%, και ακολουθούν οι νομοί Κέρκυρας και Δωδεκανήσων, με 83,5% και 82,1%, αντίστοιχα.

Εισόδημα ανά φορολογούμενο
Εξετάζοντας το δηλωθέν εισόδημα, ανά φορολογούμενο, σε ονομαστικές τιμές, για το 2007, παρατηρούμε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των νομών. Δηλαδή, το εισόδημα που αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, σε κάθε φορολογούμενο άτομο ξεχωριστά. Για την Ελλάδα, το δηλωθέν εισόδημα, ανά φορολογούμενο, διαμορφώνεται στα 15.551 ευρώ.
Το μεγαλύτερο δηλωθέν εισόδημα, ανά φορολογούμενο, για το έτος 2007, το έχει ο νομός Αττικής με 18.567 ευρώ, ανά φορολογούμενο. Ακολουθούν οι νομοί Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, με 15.480 ευρώ και 15.462 ευρώ, αντίστοιχα. Σε αντίθεση, ο νομός που παρουσίασε το χαμηλότερο δηλωθέν εισόδημα, ανά φορολογούμενο, είναι ο νομός Πέλλας με 10.970 ευρώ. Παρατηρούμε, δηλαδή, μια εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των νομών της Ελλάδας, που αγγίζει τα 7.597 ευρώ. Με άλλα λόγια, ο φορολογούμενος στο νομό Λακωνίας, δηλώνει εισόδημα, το οποίο είναι μόλις το 59% από αυτό που δηλώνει ο φορολογούμενος στο νομό Αττικής.

Αποταμιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο
Εξετάζοντας τις αποταμιευτικές καταθέσεις, ανά κάτοικο, για το 2007, παρατηρούμε μόνο έξι νομούς να είναι πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας που φτάνει τα 15.416 ευρώ. Έτσι, ο νομός Αττικής έχει τις μεγαλύτερες αποταμιευτικές, ανά κάτοικο, με 23.610 ευρώ και ακολουθούν οι νομοί Ευρυτανίας, Κεφαλονιάς και Χίου με 20.183, 17.065 και 16.570, αντίστοιχα.

Αριθμός νέων κατοικιών ανά 100 κατοίκους
Εξετάζοντας τον αριθμό νέων κατοικιών, ανά 100 κατοίκους, για το 2008, στο σύνολο της Ελλάδας παρατηρείται ότι στους 100 κατοίκους αναλογούν 0,71 νέες κατοικίες. Ο νομός που παρουσιάζει τις περισσότερες νέες κατοικίες, ανά 100 κατοίκους, είναι ο νομός Λευκάδας με 2,72 και ακολουθούν οι νομοί Κυκλάδων και Χαλκιδικήςλ, με 2,56 και 2,53, αντίστοιχα.

Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ ανά 100 κατοίκους
Εξετάζοντας τον αριθμό επιβατικών αυτοκινήτων, ανά 100 κατοίκους, για το 2008, στο σύνολο της Ελλάδας, παρατηρείται ότι στους 100 κατοίκους αναλογούν 44,5 επιβατικά αυτοκίνητα. Ο νομός που παρουσιάζει τα περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα, ανά 100 κατοίκους, είναι ο νομός Αττικής, με 64,7, και ακολουθούν οι νομοί Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Χίου, με 46,4, 44,8 και 42,9, αντίστοιχα.

Ανεργία
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) για το έτος 2008, η ανεργία στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 7,6%. Για το 2009, η ανεργία το Β’τρίμηνο έφτασε το 8,9%, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το ποσοστό ανεργίας έφτασε στο 9,6% και 9%, αντίστοιχα.
Όσον αφορά τους νομούς για το έτος 2008, οι νομοί με την υψηλότερη ανεργία είναι οι νομοί Καστοριάς με 18,6% και ακολουθούν οι νομοί Δράμας με 15,5%, Φωκίδος με 14,6%, Κοζάνης με 12,8% και Κιλκίς με 11,9%. Ενώ ο νομός που παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας είναι ο νομός Φθιώτιδος με 2,9% και ακολουθούν οι νομοί Λασιθίου με 3,8%, Κυκλάδων με 3,9% Λέσβου με 4,4% και Χανίων με 4,6%.Τελευταία άρθρα