Η κρίση, τέχνας κατεργάζεται… ακόμη και στα ΜΜΕ!

04/03/2010, 23:30