Πλακοστρώθηκε ο προαύλιος χώρος της Πικριδιώτισσας

26/02/2010, 16:34