Προέκυψε πρόβλημα με τη χρηματοδότηση του Θεάτρου

26/02/2010, 16:17